V A B I M O

vas na redni letni Zbor članov društva, ki bo v četrtek, 2. 9. 2021, ob 18. uri na koči Na Naravskih ledinah. Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije, potrdite svojo prisotnost Veroniki Kotnik na tel. 031 441 982.

                                          UO PD Ravne na Koroškem